OBS! OBS! OBS!

Ukjent smittsom sykdom hos hund oppdaget. Vi ber våre medlemmer være ekstra påpasselig de nærmeste dagene og følge NKK sine anbefalinger som dere finner i linken under her.
https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-er-pavist-hos-flere-hunder-article159244-985.html?fbclid=IwAR1EAPv0f-z7M3D7_G4YTq7N5KeQ8dOLyHHoqg6LlU4QLRebsyVxjm8EWZs

Vetrinærinstittutet har også opprettet side med informasjon:
https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi