Bronsemerkekurs

BRONSEMERKEKURS:
Sandefjord hundeklubb setter opp bronsemerkekurs i lydighet med oppstart 25. mars.

Kurset går igjennom alle øvelsene i bronsemerkeprøven og innlæringen av de. Treningen tilpasses den enkelte ekvipasjen. Ved endt kurs vil det settes opp bronsemerkeprøve. For kurets deltakere er dette inkludert i kursavgiften. Kurset går over 8 ganger.

Tid: Mandager 18.00-19.30
Sted: Åsrum, Søk opp “sandefjord hundeklubb” på google maps.
Instruktør: Michelle Foldnes
Pris: 1700,- for medlemmer
1900,- for ikke-medlemme

Det tas forbehold om nok deltagere. For spørsmål om kurs ta kontakt med: aktivitetsledershk@gmail.com

*bindende påmelding

Testkurs 2

Dette er en test.

Kurset går over 8 ganger og tar for seg kl. 1 og kl. 2.

Info:
Tid: Onsdager, kl. 19.15 – 20.45
Sted: Hedrumveien, søk opp Sandefjord Hundeklubb på google maps
Instruktør: Michelle Foldnes
Pris:  Kr. 1700,- for medlemmer
Kr. 2200,- for ikke-medlemmer

Det tas forbehold om nok deltagere. For spørsmål om kurs ta kontakt med: aktivitetsledershk@gmail.com

NB! Bindende påmelding

Test kurs

Dette er en test.

Kurset går over 8 ganger og tar for seg kl. 1 og kl. 2.

Info:
Tid: Onsdager, kl. 19.15 – 20.45
Sted: Hedrumveien, søk opp Sandefjord Hundeklubb på google maps
Instruktør: Michelle Foldnes
Pris:  Kr. 1700,- for medlemmer
Kr. 2200,- for ikke-medlemmer

Det tas forbehold om nok deltagere. For spørsmål om kurs ta kontakt med: aktivitetsledershk@gmail.com

NB! Bindende påmelding

Hva er viktigst for deg?

Som dere vet er vi på utkikk etter ny hall. Styret ønsker i den forbindelse å vite hva medlemmene synes er viktigst ved valg av hall. Vi vil gjerne høre deres synspunkter og betraktninger. Vi ønsker derfor at alle som har mulighet svarer på meningsmålingen under her:
NB! Lov å velge to ting.
NB!!: Trykk på det den engelske teksten ber deg om for å vise at du ikke er en robot 🙂


Hva er viktig for deg ifht. hall?

ALLE BUR MÅ FJERNES!

Som informert om tidligere er leieavtalen i hallen sagt opp. Dette betyr at vi må flytte ut og rigge ned vegger osv. vi har satt opp i hallen. Arbeidet med dette vil starte allerede neste uke.

Dette betyr at: ALLE MÅ HA HENTET BURENE SINE INNEN TORSDAG 13.05.2021
Bur som ikke blir hentet vil bli samlet og etterhvert solgt.

I tiden fremover vil det være arbeid i hallen med å rigge ned. Det er fullt mulig å trene selv om det blir rigget ned, men det må påregnes litt bråk fra nedriggingsarbeidet.

HALLEN ÅPNES

Hallen åpner igjen mandag 26.04.21. I helgen blir hallen derfor vasket og desinfisert så det er klart for trening. Alle som skal trene må registrere seg på samme måte som før stenging slik at klubben kan drive smittesporing. Alle bes om å lese regler for bruk av hall som du finner under her.