Innkalling til Årsmøte 2020 og valg

Innkalling til årsmøte 2020 finner du nå her: https://sandefjordhundeklubb.no/wp-content/uploads/2020/12/Innkalling-arsmote-2020.pdf

I forbindelse med årsmøte skal det avholdes valg. Visste du at du kan gi forslag til kandidater til de forskjellige vervene? Har du forslag til en god kandidat kan dette meldes inn til valgkomiteen. Les mer om det her: https://sandefjordhundeklubb.no/wp-content/uploads/2020/12/valg-2021.pdf

Info vedr. aktivitet

Info til alle medlemmer vedr. aktivitet:

Styret har hatt møte hvor det har vært diskutert aktivitet i lys av de nye retningslinjene som er lagt frem av myndighetene. Det vil nå åpnes for kurs med maks. 4 deltakere. Dette er kurs som vil annonseres på Facebook/hjemmeside. Inntil videre er det fortsatt stengt for trening. Det tas fortløpende vurderinger om dette.

Info om NKK Sandefjord

Info om NKK Sandefjord

Vi har i mange uker nå hatt dialog med NKK og Oslofjord om NKK Sandefjord stevnet. Om det blir stevne så blir det på Oslofjord.

Vi kommer med oppdatering 16. April, da har regjeringen kommet med sine forslag til løsning. Vi informere da fullt ut hva som skjer. Når siste dato for om det blir eller ikke kommer da.

Ulike scenarier er grundig diskutert og risikovurdert så langt vi kan gjøre det nå. Så vi krysser fingre for den beste løsningen for så mange som mulig 16. April.

Vi ønsker at alle som kan setter av dugnadshelg for stevnet vårt.

Alle kreative forslag og diskusjoner rundt dette burde omsettes til noe positivt for alle rundt oss.

Leder  Sandefjord hundeklubb
Rune Huseby

Vedtak om innstilling av arrangementer oppheves

NKK har gjort nytt vedtak vedr. arrangement etter at Mattilsynet i går opphevet det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder.
En gledelig nyhet for alle som konkurrer med hundene sine.
 
Under ser dere info fra NKK. Mer kan sees på denne linken: https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-hos-hund-article159842-985.html
 
“Vedtak om innstilling av arrangementer opphevet
Hovedstyret hadde fredag morgen ekstraordinært hovedstyremøte
Nytt vedtak: Alvorlig sykdom hos hund i Norge
Med bakgrunn i nye anbefalinger fra Mattilsynet av 26.9.19 vedtar Hovedstyret å oppheve tidligere hovedstyrevedtak 64/19, 65/19, 65b/19, 75/19, 76/19 og 77/19 om:
• Innstilling av terminfestede arrangementer
• Om å ikke sende landslag til mesterskap i utlandet
• Anbefalingen om at medlemmer ikke bør delta med hunder på utstilling, prøver mv. i utlandet
 
Hovedstyrets vedtak knyttet til tilbakemelding av påmeldingsavgift vil etter dette følge av utstillingsreglene og det enkelte prøveregelverk.
 
Bakgrunn:
Norsk Kennel Klub har hele sykdomsperioden fulgt anbefalingene til Mattilsynet mht. anbefalinger til hundeeiere, og om å unngå ansamlinger av hunder. Vi har hatt nær kontakt med Mattilsynets fagavdeling og kommunikasjonsavdeling hyppig gjennom hele perioden. Signalene om at det ville komme en oppheving av råd om ansamling kom torsdag ettermiddag 26. september, og ble offentliggjort kl. 20:45. Det ble umiddelbart innkalt til EO HS-møte fredag morgen.
I perioden med innstilling av arrangementer har rundt 250 arrangementer blitt innstilt, de siste arrangementene er avlyst helt opp mot Mattilsynets endring. Dette har berørt mange arrangører og deltakere. HS ber alle ha forståelse for at beslutninger er tatt til det til den tids kunnskap, og at alle beslutninger er tatt så snart praktisk gjennomførbart.”