Mer om IPO

IPO (av tysk internationale Prüfungsordnung = internasjonalt prøve ordning)

På norsk heter det RIK (regler for internasjonale konkurranser)

En konkurransesport der hund og fører (ekvipasje) konkurrerer i de tre hovedøvelsene spor (gruppe A), lydighet (gruppe B )og beskyttelse (gruppe C, også kalt Schutz).

Hver av øvelsene har flere delmomenter som bedømmes av en dommer. De tre øvelsene er satt sammen for å teste hunders allsidighet som brukshund.

IPO er i dag verdens største sportsgren for brukshunder og utøves i alle land tilsluttet FCI, herunder også i Norge gjennom NKK. IPO har mange fellestrekk med brukshundsport, men øvelsene er ikke de samme.

All form for trening i gruppe C skal foregå i regi av en klubb tilknyttet NKK, samt at hundefører har gjennomgått et RIK-grunnkurs og inneha RIK-lisens (utstedt av NKK) på ekvipasjen.

Noe av tanken bak IPO er å fremme avl av hunder som har genetisk stødige og godt egnede brukshundegenskaper. Samt fungere utmerket i sin familie og dagens samfunn. Eksteriør er derfor underordnet. Dette kommer også til uttrykk i bedømmingen.

Dommeren skal også vurdere hundens generelle kvaliteter og ikke fokusere bare på de treningsmessige resultater som ekvipasjen utgjør i øyeblikket. Hundene må utvise ro og evne til konsentrasjon når de går spor, vise førbarhet og samarbeidsvilje i lydighet og vise høyt temperament, belastbarhet og sterke drifter som lar seg kontrollere i forsvarsarbeidet.

Gruppe A spor: Et IPO spor skiller seg vesentlig fra våre tradisjonelle bruksspor.

Et IPO spor belønnes gjennom sin presisjon, nøyaktighet og intensitet. Hunden skal gå i jevnt tempo, uten store vekslinger. Underlaget kan i utgangspunktet være hva som helst, men er i de fleste tilfeller dyrket mark. Vinklene er  90°. Gjenstandene er av tre, skinn eller stoff, relativt små og skal markeres av hunden med sitt, dekk eller stå. Hunden skal søke dypt, intensivt og presist i sporkjernen. Sporets lengde antall vinkler og gjenstander øker med klassene. Her vurderes hundens evne til konsentrasjon i tillegg til søkelyst og selvstendighet.

Gruppe B lydighet: Lydighetsprogrammet som utføres innen IPO er på forhånd kjent av hundefører, og gjennomføres uten kommandering. Programmet inneholder vanlig mars, spring mars og sakte mars. Sitt-dekk-stå momenter. Apportering flat, over hinder og møne. Fremadsending med dekk. Og dekk med forstyrrelser.

Her belønnes en hund med temperament, presisjon og stor arbeidsglede. En hund som utøver presisjon, men ingen glede belønnes ikke godt innen IPO.  I denne disiplinen vurderes hundens samarbeidsevne med sin fører.

Gruppe C forsvarsarbeid: Dette er det momentet som skiller IPO fra andre typer hundesport vi kjenner i Norge.

Her skal hund, fører og figurant utøve det på forhånd kjente programmet. Figuranten er iført en figurantbukse som beskytter, og en beskyttelses arm som hunden skal bite i. Dette skaper situasjonsbetingelser av det arbeidet som utføres. Det er viktig å presisere at hunden ikke biter i “mannen” men i sitt bytte som her er beskyttelsesarmen.

Programmet starter med at hunden runderer skjermer/skjul, hunden søker da etter figuranten som står i siste skjerm. I IPO 1 er det 2 skjermer, IPO 2  4 skjermer og IPO 3 6 skjermer.

Hunden bevokter så figuranten til fører kaller hunden ut fra skjermen og kommanderer figuranten ut til en flukt.

Figurant gjør så et fluktforsøk. Hunden skal fra dekk posisjon, på førers kommando stoppe flukten, når hunden biter seg fast i armen skal figuranten gjøre en såkalt trengning/belastningsfase, dette gjøres ved at figuranten beveger seg raskt sidelengs med hunden i armen, hunden blir kommandert til å slippe armen i det figuranten stopper opp og bevokter figuranten til fører kommer.

Deretter utføres en ryggtransport med overfall, der hunden igjen blir kommandert slipp og bevokter. Fører kommanderer til en sidetransport der figurant avleveres til dommer.

Neste moment er motprøve. Her skal figuranten komme løpende og truende mot hund og fører. Hunden skal på førers kommando stoppe “angrepet”. Figuranten gjør igjen en trengning, fører kommanderer slipp og tar en siste sidetransport inn til dommer der figurant avleveres.

Det viktigste i Gruppe C er hundeførers kontroll og lydighet på sin hund.
Hundens belastbarhet, mot og førbarhet er andre viktige elementer.