Sandefjord hundepark

Sandefjord Hundepark ligger ved Sandefjord Videregående skole sin parkering, mot Bugårdsparken. Det er ikke tillat å bruke parken utenom åpningstidene som er fra 07:30 til 22:00, dette av hensyn til nærliggende naboer.

Regelverk:
Hundeparken er til bruk på eget ansvar, ellers er det oppfordret til normal skikk og bruk, være høflige mot andre brukere, respektere reglene og man er økonomisk ansvarlig for egen hund og eventuelle direkte skader den skulle påføre andre hunder eller mennsker
1. Hunden skal være vaksinert før den kan bruke parken, Har hunden smittsomme sykdommer eller det er mistanke om sykdom på hund rådføre deg med veterinær før du tar med deg hunden i parken
2. Barn under 16 år skal kun komme med hund sammen med en voksen, det frarådes fra å ta med de aller minste barna i parken.
3. Tisper med løpetid skal ikke medbringes, det oppfordres også til at man venter en uke etter endt løpetid før man tar med hunden i parken
4. Det er ikke tillatt å forlate hunden i parken, og man skal alltid holde et øye med egen hund for å forhindre uønskede situasjoner
5. Alle brukere av parken er ansvarlige for å plukke opp etter egen hund
6. Ved gjentatte klager på hund/eier kan man bli utestengt fra parken
7. Gjør deg til kjenne ved porten når du ankommer, dialog mellom eiere er en viktig del av å gjøre opplevelsen god for alle og slik kan vi best unngå dårlige 

Om du skulle oppleve skade på egen hund påført av en annen hund er det VELDIG VIKTIG at eiere har en dialog FØR dere forlater parken. Man er økonomisk ansvarlig dersom din hund skader en annen hund ved bittskader o.l. Men eierne av de invovlerte hundene må selv sørge for å komme til enighet, så husk å ta kontakt med eieren til den andre hunden før du eventuelt drar til veterinær ved skade!

Har du spørsmål eller opplever noe problematisk i parken? Send Mail til sandefjordhundepark@gmail.com eller ta kontakt med gruppeleder

Annen info:

Gruppeleder: Terje Hundstad
Mail:  sandefjordhundepark@gmail.com

Åpningstider:
Mandag:
10:00-12:00 Småhunder opp til 10 kg
18:00 – 20:00 Mellomhunder 10-50 kg
Tirsdag:
18:00-20:00 Storhunder 50 kg +
Onsdag:
14:00-16:00 Mellomhunder 10-50 kg
Torsdag:
16:00-18:00 Småhunder
Fredag:
Lørdag:
12:00-14:00 Småhunder opp til 10 kg
Søndag Partallsuker:
12:00-14:00 Valpetreff
Søndag Oddetallsuker:
12:00-14:00 Storhundtreff 50kg +
Utenom disse tidene er parken åpen for alle størrelser.