Mer om agility

Hva er agility?

Agility betegner en form for hundesport som fokuserer på samspill og samarbeid mellom hund og hundefører i konkurranser som foregår i en løype med forskjellige hindre som hunden skal passere i riktig rekkefølge, med færrest mulig feil, på kortest mulig tid. Hundeføreren bidrar aktivt med styringskommandoer hunden må følge for å lykkes. Agility utøves på en agilitybane der hindre er satt i system etter bestemte regler. Hindrene kan være høydehopp, oxer (dobbelthinder), mur, bord, balansebom, vippe, møne, slalåm, tunnel, pølse, hjul og lengdehopp satt i system og kombinasjoner.

Utformingen av banen er utelukkende opp til dommeren og dommerens fantasi, men den naturlige siden å handle hunden på må skifte minst to ganger. Det arrangeres ogsåagilitykonkurranser for lag og i hopp.

Størrelsesklassene

Det konkurreres i tre størrelsesklasser. Deltakeren melder selv hunden på i riktig klasse. Ved tvil kan dommeren forlange hunden kontrollmålt. En hund som har deltatt i en størrelsesklasse kan ikke senere meldes på i en annen størrelsesklasse, med mindre den blir flyttet som følge av kontrollmåling.

1. Liten (mankehøyde <35 cm)
2. Mellom (mankehøyde mellom 35 og 43 cm) 3. Stor (mankehøyde f.o.m. 43 cm)

Klasseinndeling

Det er 2 offisielle konkurranseformer: Agility, som inkluderer kontaktfelthindre og bord. Hopp, uten kontaktfelt-hindre og bord.

1. Agility/Hopp klasse 1: For hunder som ikke tidligere har stilt i en høyere klasse.

2. Agility/Hopp klasse 2: Hunder som 3 ganger har oppnådd 0,00 feilpoeng i klasse 1, og som ikke tidligere har stilt i høyere klasse, kan stille i klasse 2.

3. Agility/Hopp klasse 3: Hunder som 3 ganger har oppnådd 0,00 feilpoeng i klasse 2, og samtidig plassert seg blant de 3 beste i klassen.