Klubbens historie

HUNDEKLUBBEN’S HISTORIE 1961-1984
1961
historie

Ideen om en hundeklubb i Sandefjord blir født. De første forberedelsene blir gjort.

1962
Det første konstituerende møte blir avholdt 8. Mars.
Den første formann blir en kvinne. Edith Hall Jørgensen  velges til formann.
35 fremmøtte på første møte, hvorav 22 tegnet seg som medlemmer. Kontigenten blir fastsatt til 15 kr for voksne.
1965
Formann Ragnar Andersen. Antall medlemmer er 82.
Åge Reinholdt avholder dressurkurs. Klubben leier en tombola i 1 mnd. For å få inn penger. Dette ga da et godt overskudd på 2200,.
1966
Vellykket utstilling i Bugårdsparken med 1100 påmeldte hunder den 12. Juni. Norsk kennel Klub uttaler at Bugårdsparken er Norges beste utstillings område. Mellom 4000 og 5000 mennesker var tilstede.
1968
Formann Ragnar Andersen. Antall medlemmer er 115.
Økonomien er god men et mindre underskudd p.g.a utgifter til hytte på Mjøløst og Granholmen. Beholdning på ca. 8000,-.
En aktiv brukshund gruppe blir ledet av Åge Reinholdt og Harald Grønnerød. Plaketten blir innført. Mjøløst blir klubbens offisielle treningssted. Granholmen anses som uegnet.
1970
Formann Åge Reinholt. Antall medlemmer er 125.
Klubben skifter navn fra Sandefjord og omegns Hundeklubb til Sandefjord Hundeklubb.
1975
Antall medlemmer er 271.
Nordisk mesterskap for brukshunder blir avhold av klubben.
1978
Formann Petter Schjørn.
1980
Formann Petter Schjørn. Antall medlemmer er 279.
Oppsigelse på Mjøløst. Forberedelser til ny hytte begynner. Mulighet til tomt bak Sandefjord gymnas.
1982
Formann Frøydis Kirkevold. Antall medlemmer er over 300.
Andelsbrev til den nye hytta selges. Hytta er på plass.historie 2
1984
Formann Petter Schjørn.
Vi har vår første utstilling i Runarhallen som blir en suksses.