Gjeting

Hunder har blitt brukt for å gjete sauer i mange år. De er enormt viktige arbeidsredskaper til bruk for sauedriften fortsatt i dag. For a trene en gjeterhund spiller føreren en vesentlig stor del, og det sies at det tar ca. “1 år” pr.ben for å få til en god gjeterhund. Dette tar mye tid, og krever en stor dose motivasjon, kompetanse, og struktur. K0rte effektive økter, med god kvalitet, og kontinuitet er noe treningene bør bestå av.

Vi har en liten gruppe som driver med gjeting i Sandefjord Hundeklubb. For mer info ta kontakt med gruppeleder.

Annen info:

Gruppeleder: Svein Børresen
Mail: svein.s.borresen@gmail.com