Styret

SHK STYRET NAVN MAILADRESSE PRIV.TLF
Leder Rune Huseby ledershk@gmail.com 97748899
Nestleder Michelle M. Foldnes webansvarligshk@gmail.com 48099080
Kasserer Beate Skalleberg beate.skalleberg@colorline.no  99003133
Sekretær Toril Haga sekretarshk@gmail.com
Styremedlem Jon Atle Andresen jon-atle@online.no 91831429
Styremedlem Karen Beate Hauge kblangeby@hotmail.com 90475745
Vara Anita Løvheim post@canestella.no 99745064
Vara Lillan Røste lroste@gmail.com 92061581
Aktivitetsleder/styremedlem Kari Gro Bangvoll aktivitetsledershk@gmail.com
Revisor Monica Jessesen