Styret

 

SHK STYRETNAVNMAILADRESSETLF

Leder

Rune Huseby

ledershk@gmail.com

97748899

Nestleder

Lars Reppesgård

nestledershk@gmail.com

91614725

Kasserer

Linn-Marie Lommerud Olsen

kasserershk@gmail.com

 

Sekretær

Connie Varpe

sekretarshk@gmail.com

 

Styremedlem/materialforvalter

Anita Løvheim

materialforvaltershk@gmail.com

99745064

Vara

Hans-Kristian Halmrast

hkhalmrast@gmail.com

 

Vara

Svein Børresen svein.s.borresen@gmail.com

 

Vara

Lillan Røste

lroste@gmail.com

92061581

Aktivitetsleder/styremedlem

Kari Gro Bangvoll

aktivitetsledershk@gmail.com

 

Rådgiver/Kontrollfunksjon

Gry Live Gulliksen

  
RevisorRose Marie Badski Thorsen