Info om NKK Sandefjord

Info om NKK Sandefjord

Vi har i mange uker nå hatt dialog med NKK og Oslofjord om NKK Sandefjord stevnet. Om det blir stevne så blir det på Oslofjord.

Vi kommer med oppdatering 16. April, da har regjeringen kommet med sine forslag til løsning. Vi informere da fullt ut hva som skjer. Når siste dato for om det blir eller ikke kommer da.

Ulike scenarier er grundig diskutert og risikovurdert så langt vi kan gjøre det nå. Så vi krysser fingre for den beste løsningen for så mange som mulig 16. April.

Vi ønsker at alle som kan setter av dugnadshelg for stevnet vårt.

Alle kreative forslag og diskusjoner rundt dette burde omsettes til noe positivt for alle rundt oss.

Leder  Sandefjord hundeklubb
Rune Huseby