Innkalling til Årsmøte 2020 og valg

Innkalling til årsmøte 2020 finner du nå her: https://sandefjordhundeklubb.no/wp-content/uploads/2020/12/Innkalling-arsmote-2020.pdf

I forbindelse med årsmøte skal det avholdes valg. Visste du at du kan gi forslag til kandidater til de forskjellige vervene? Har du forslag til en god kandidat kan dette meldes inn til valgkomiteen. Les mer om det her: https://sandefjordhundeklubb.no/wp-content/uploads/2020/12/valg-2021.pdf

Info vedr. aktivitet

Info til alle medlemmer vedr. aktivitet:

Styret har hatt møte hvor det har vært diskutert aktivitet i lys av de nye retningslinjene som er lagt frem av myndighetene. Det vil nå åpnes for kurs med maks. 4 deltakere. Dette er kurs som vil annonseres på Facebook/hjemmeside. Inntil videre er det fortsatt stengt for trening. Det tas fortløpende vurderinger om dette.

Info om NKK Sandefjord

Info om NKK Sandefjord

Vi har i mange uker nå hatt dialog med NKK og Oslofjord om NKK Sandefjord stevnet. Om det blir stevne så blir det på Oslofjord.

Vi kommer med oppdatering 16. April, da har regjeringen kommet med sine forslag til løsning. Vi informere da fullt ut hva som skjer. Når siste dato for om det blir eller ikke kommer da.

Ulike scenarier er grundig diskutert og risikovurdert så langt vi kan gjøre det nå. Så vi krysser fingre for den beste løsningen for så mange som mulig 16. April.

Vi ønsker at alle som kan setter av dugnadshelg for stevnet vårt.

Alle kreative forslag og diskusjoner rundt dette burde omsettes til noe positivt for alle rundt oss.

Leder  Sandefjord hundeklubb
Rune Huseby