God jul

God jul alle sammen.
Vi legger bak oss ett fantastisk år med mange gode og store arrangement, kurs, treninger og ikke minst mange gode resultater fra dere som har deltatt i konkurranser i inn og utland.

På vegne av alle oss i styret vil vi rette en stor takk til alle dere som gang etter gang kommer på trening eller dugnad og sprer humør og glede, det å ha ett godt, trygt og vennskaplig sted å samles rundt en felles interesse er det som er kjerne verdien i en god klubb.

Vi går inn i det nye året med trua på at neste år blir helt fantastisk, slik vi gjør hvert år. Igjen tusen takk for ett flott år alle sammen. Gleder oss til å se dere til neste år også.

Lars.

Hva er viktigst for deg?

Som dere vet er vi på utkikk etter ny hall. Styret ønsker i den forbindelse å vite hva medlemmene synes er viktigst ved valg av hall. Vi vil gjerne høre deres synspunkter og betraktninger. Vi ønsker derfor at alle som har mulighet svarer på meningsmålingen under her:
NB! Lov å velge to ting.
NB!!: Trykk på det den engelske teksten ber deg om for å vise at du ikke er en robot 🙂


Hva er viktig for deg ifht. hall?

ALLE BUR MÅ FJERNES!

Som informert om tidligere er leieavtalen i hallen sagt opp. Dette betyr at vi må flytte ut og rigge ned vegger osv. vi har satt opp i hallen. Arbeidet med dette vil starte allerede neste uke.

Dette betyr at: ALLE MÅ HA HENTET BURENE SINE INNEN TORSDAG 13.05.2021
Bur som ikke blir hentet vil bli samlet og etterhvert solgt.

I tiden fremover vil det være arbeid i hallen med å rigge ned. Det er fullt mulig å trene selv om det blir rigget ned, men det må påregnes litt bråk fra nedriggingsarbeidet.

HALLEN ÅPNES

Hallen åpner igjen mandag 26.04.21. I helgen blir hallen derfor vasket og desinfisert så det er klart for trening. Alle som skal trene må registrere seg på samme måte som før stenging slik at klubben kan drive smittesporing. Alle bes om å lese regler for bruk av hall som du finner under her.