God jul

God jul alle sammen.

Solen har snudd, dagene blir sakte lengere å vi kan se frem til en ny sesong sammen,

Alle har opplevd ett annerledes år, vi som klubb har i perioder måtte begrense vår aktivitet og sosiale sammenkomster. Det har vært tungt for oss alle men gleden ved å samles di gangene vi har kunnet det har vært enda større.

Vi skulle gjerne tilbudt alle ett innendørs alternativ denne vinteren, men det lot seg dessverre ikke gjøre, men vi håper å tror at innen neste vinter er dette på plass igjen.

Vi har tross pandemi fått gjennomført både store og små stevner, kurs og mange dugnadstimer sammen.

Tusen takk til alle som har bidratt med sitt igjennom året som har vært.

2022 er året der Sandefjord Hundeklubb fyller 60år,

Vi håper at planene for dette året kan gjennomføres uten de store endringene, vi skal markere 60års feiringen ved flere anledninger.

Vi håper alle får en fin jul med familie og venner, at alle får feire slik de mener en perfekt jul skal feires.

God Jul og Godt nytt år til dere alle

Hilsen Styret

Michelle, Gry-Live, Connie, Kari-Gro, Hans Kristian, Svein, Anita og Lars

Hva er viktigst for deg?

Som dere vet er vi på utkikk etter ny hall. Styret ønsker i den forbindelse å vite hva medlemmene synes er viktigst ved valg av hall. Vi vil gjerne høre deres synspunkter og betraktninger. Vi ønsker derfor at alle som har mulighet svarer på meningsmålingen under her:
NB! Lov å velge to ting.
NB!!: Trykk på det den engelske teksten ber deg om for å vise at du ikke er en robot 🙂


Hva er viktig for deg ifht. hall?

ALLE BUR MÅ FJERNES!

Som informert om tidligere er leieavtalen i hallen sagt opp. Dette betyr at vi må flytte ut og rigge ned vegger osv. vi har satt opp i hallen. Arbeidet med dette vil starte allerede neste uke.

Dette betyr at: ALLE MÅ HA HENTET BURENE SINE INNEN TORSDAG 13.05.2021
Bur som ikke blir hentet vil bli samlet og etterhvert solgt.

I tiden fremover vil det være arbeid i hallen med å rigge ned. Det er fullt mulig å trene selv om det blir rigget ned, men det må påregnes litt bråk fra nedriggingsarbeidet.

HALLEN ÅPNES

Hallen åpner igjen mandag 26.04.21. I helgen blir hallen derfor vasket og desinfisert så det er klart for trening. Alle som skal trene må registrere seg på samme måte som før stenging slik at klubben kan drive smittesporing. Alle bes om å lese regler for bruk av hall som du finner under her.

Valpeshow utsatt

Mandag 18.01.2021 kom nye regler og anbefalinger fra regjeringen ang. smittevernreglene. Det er i de nye retningslinjene anbefalt at man ikke setter opp arrangement som gjør at mange reiser på tvers av kommunegrensene.

Sandefjord hundeklubb ønsker å respektere dette, og ser på bakgrunn av dette oss nødt til å flytte valpeshow som var planlagt 22.-23. januar. Valpeshowet vil bli flyttet til et annet tidspunkt. Informasjon om ny dato vil komme så fort dette er avklart.

Hallen åpnes

Styret i SHK har besluttet å åpne hallen igjen fra 20.01.2021. Reglene er de samme som ble publisert 15.12.2020. Disse finner du på hjemmesiden her: https://sandefjordhundeklubb.no/wp-content/uploads/2020/12/Regler-for-bruk-av-hallen.pdf
Mens hallen har vært stengt har det vært en dugnad hvor teppet har blitt kostet opp og støvsugd, styret minner derfor om at tisper med løpetid skal bruke truse i hallen. Belønning med godbiter skal gis rett til hunden og ikke kastes på teppet.