Vedtak om innstilling av arrangementer oppheves

NKK har gjort nytt vedtak vedr. arrangement etter at Mattilsynet i går opphevet det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder.
En gledelig nyhet for alle som konkurrer med hundene sine.
 
Under ser dere info fra NKK. Mer kan sees på denne linken: https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-hos-hund-article159842-985.html
 
“Vedtak om innstilling av arrangementer opphevet
Hovedstyret hadde fredag morgen ekstraordinært hovedstyremøte
Nytt vedtak: Alvorlig sykdom hos hund i Norge
Med bakgrunn i nye anbefalinger fra Mattilsynet av 26.9.19 vedtar Hovedstyret å oppheve tidligere hovedstyrevedtak 64/19, 65/19, 65b/19, 75/19, 76/19 og 77/19 om:
• Innstilling av terminfestede arrangementer
• Om å ikke sende landslag til mesterskap i utlandet
• Anbefalingen om at medlemmer ikke bør delta med hunder på utstilling, prøver mv. i utlandet
 
Hovedstyrets vedtak knyttet til tilbakemelding av påmeldingsavgift vil etter dette følge av utstillingsreglene og det enkelte prøveregelverk.
 
Bakgrunn:
Norsk Kennel Klub har hele sykdomsperioden fulgt anbefalingene til Mattilsynet mht. anbefalinger til hundeeiere, og om å unngå ansamlinger av hunder. Vi har hatt nær kontakt med Mattilsynets fagavdeling og kommunikasjonsavdeling hyppig gjennom hele perioden. Signalene om at det ville komme en oppheving av råd om ansamling kom torsdag ettermiddag 26. september, og ble offentliggjort kl. 20:45. Det ble umiddelbart innkalt til EO HS-møte fredag morgen.
I perioden med innstilling av arrangementer har rundt 250 arrangementer blitt innstilt, de siste arrangementene er avlyst helt opp mot Mattilsynets endring. Dette har berørt mange arrangører og deltakere. HS ber alle ha forståelse for at beslutninger er tatt til det til den tids kunnskap, og at alle beslutninger er tatt så snart praktisk gjennomførbart.”